Algemene vragen

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in het basispakket van de zorgverzekering in 2022*?

Het kabinet heeft bekend gemaakt wijzgingen aan te brengen binnen de zorgverzekeringen. De belangrijkste wijzigngen en zaken die gelijk blijven:

 • Het verplichte eigen risico blijft in 2022 385 euro, net als de afgelopen jaren;
 • Vanaf het nieuwe jaar zal de basisverzekering worden uitgebreid:

 Vergoeding verblijfskosten CAR-T-celtherapie

In mei 2020 is de CAR-T-celtherapie in het basispakket opgenomen. Deze therapie wordt inmiddels door enkele ziekenhuizen aangeboden. Bij een behandeling moeten patiënten in de buurt van het ziekenhuis blijven waar ze worden behandeld. Dit in verband met mogelijkheid dat ernstige complicaties kunnen ontstaan bij deze behandeling. Vanaf 1 januari 2022 wordt een deel vergoed vanuit het basispakket. Raadpleeg de voorwaarde/ aanvullende voorwaarden bij je zorgverzekering.

 Declaratie electriciteitskosten ademhalingsondersteuning

 Electriciteitskosten die je als patiënt thuis maakt bij mechanische ademhalingsondersteuning kunnen voortaan rechtstreeks worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Bij de meeste zorgverzekeraars vind je hiervoor een declaratieformulier op hun website.

Herstelbehandelingen corona

Ben je herstellende van een coronabesmetting en te maken daaraan gerelateerde klachten en beperkingen, dan kom tot 1 augustis 2022 in aanmerking voor specifieke behandelingen om aan het herstel te werken. Het gaat hier om paramedische herstelzorg:

 • Ergotherapie (max. 10 uur)
 • Logopodie (alle behandelingen vergoed)
 • Fysiotherapie / oefentherapie (max 50 behandelingen)
 • Adviezen rondom voeding van een diëtist (max. 7 uur)

*Specifieke informatie over de voorwaarden en vergoedingen voor bepaalde zorg is na te vragen bij je zorgverzekeraar of één van vele andere zorgverzekeraars.

Is het verplicht om een zorgverzekering af te sluiten?

Voor iedereen die in Nederland woont of werkt is het afsluiten van een basisverzekering verplicht. Met de basisverzekering worden standaardkosten gedekt. Denk daarbij aan kosten voor de huisarts, de apotheek
en het ziekenhuis. Het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering is niet verplicht. Er zijn bovendien enkele uitzonderingen op de verzekeringsplicht. Hieronder vallen:

 • Militairen in actieve dienst;
 • Personen met gemoedsbezwaren tegen een zorgverzekering;
 • Buitenlandse studenten, jonger dan 30 jaar, die enkel in Nederland zijn voor een tijdelijke studie.

Daarnaast betaal je voor kinderen onder de 18 jaar geen premie voor de basisverzekering. Het is echter wel verplicht een zorgverzekering af te sluiten voor je kind.

Wat is een collectieve zorgverzekering?

Een collectieve zorgverzekering geldt voor een groep mensen. Een werkgever kan bijvoorbeeld met deze verzekering voordeligaanvullende dekkingen verzekeren voor haar werknemers. Ook bij sportverenigingen en ledenorganisaties worden regelmatig collectieven afgesloten. De Zorgverzekeringswet stelt echter wel dat de collectieve korting niet méér mag bedragen dan 10%. Dit geldt niet voor aanvullende verzekeringen. Hierbij mag de verzekeraar zelf de hoogte van de korting bepalen.

Wat houdt de inkomensafhankelijke bijdrage in?

Voor jouw zorgverzekering betaalt je een premie. Eén deel daarvan dien je zelf te betalen, het andere deel bestaat uit de werkgeversheffing. Dit deel kan je werkgever of uitkeringsdienst direct betalen aan de Belastingdienst, waardoor het bedrag niet wordt ingehouden op jouw loon of uitkering. Het is ook mogelijk dat je zelf de bijdrage betaalt, waardoor deze wordt ingehouden op je nettoloon.

Is het basispakket bij iedere zorgverzekeraar hetzelfde?

Ja, het basispakket is wettelijk vastgesteld. Iedere zorgverzekeraar biedt dus hetzelfde basispakket aan. Naast deze zorgverzekering kun je ook een aanvullende zorgverzekering afsluiten.  

Zorgverzekering wijzigen 

Ik heb mijn oudere verzekeraar opgezegd, maar ik heb mij bedacht. Kan ik nog terug?

Ja, dat kan. Iedere zorgverzekeraar moet je verplicht toestaan als verzekerde. Ook als je hebt gekozen voor een andere zorgverzekeraar, maar je toch terug wilt, is dit dus mogelijk. Houd er wel rekening mee dat je jouw wijziging vóór 1 januari 2022 doorgeeft.  

Hoe kan ik overstappen op een andere zorgverzekeraar?

Wanneer je een zorgverzekering afsluit, dan ga je een overeenkomst aan van één jaar. Na dit jaar kun je overstappen op een andere zorgverzekeraar. Heb je een nieuwe zorgverzekeraar gekozen? Je oude zorgverzekering wordt dan automatisch stopgezet. Nadat je het verzekeringsbewijs heeft ontvangen van jouw nieuwe verzekeraar, dan heb je vervolgens nog 14 dagen bedenktijd om je keuze te wijzigen.

Moet ik mijn huidige zorgverzekering opzeggen wanneer ik overstap?

Wanneer je overstapt op een andere zorgverzekeraar, wordt het contract met je huidige zorgverzekering automatisch stopgezet. Let er op dat je in dit geval tot 31 december 2021 de tijd hebt om over te stappen op een andere zorgverzekeraar. Je kunt ook zelf je zorgverzekering opzeggen. Doe je dit voor het einde van het jaar, dan heb je één maand langer om een nieuwe zorgverzekeraar te kiezen, namelijk tot 31 januari. De zorgverzekering gaat dan met terugwerkende kracht per 1 januari in. 

Wordt mijn aanvullende verzekering automatisch stopgezet?

Je aanvullende verzekering wordt niet automatisch opgezegd wanneer je kiest voor een andere zorgverzekering. Je  wordt geacht zelf een brief te sturen met de melding dat de verzekering moet worden stopgezet. Enkele zorgverzekeraars hebben de regel dat de aanvullende verzekering automatisch wordt beëindigd wanneer de basisverzekering wordt opgezegd. Dit om verwarring te voorkomen wanneer een behandeling zowel vanuit de basisverzekering als de aanvullende verzekering wordt vergoed.

Kan ik mijn zorgverzekering opzeggen na 1 januari 2022?

Het opzeggen van je zorgverzekering na 1 januari 2022 is niet mogelijk. Je kunt nog wel tot 31 januari een nieuwe zorgverzekering afsluiten, maar je huidige zorgverzekering moet dan wel vóór 31 december 2021 zijn afgesloten. Heb je dit  niet gedaan, dan is opzeggen pas het volgende jaar weer mogelijk.

Waarom overstappen op een andere zorgverzekeraar?

Ieder jaar is het mogelijk om over te stappen op een andere zorgverzekeraar. Medio november kondigen zorgverzekeraars hun premie voor het nieuwe jaar aan. Van je zorgverzekeraar ontvangt je hier ook een brief over. Wanneer je denkt dat het aanbod van een andere zorgverzekeraar beter bij jouw situatie past, kun je kijken naar andere zorgverzekeraars en deze vergelijken. Vervolgens beslis je zelf of overstappen zinvol is.

Soorten basisverzekeringen

Welke soorten basisverzekeringen zijn er?

Ook voor dit jaar zijn er weer verschillende soorten basisverzekeringen waar je uit kunt kiezen. Al deze basisverzekeringen kunnen worden ingedeeld tot zogenaamde restitutiepolisverzekeringen, naturapolisverzekeringen, combinaties van beiden en de budgetpolisverzekeringen. Het belangrijkste verschil tussen deze verzekeringen bestaat in de dekking en de maandelijkse premie.

Wat is een restitutieverzekering?

Kies je voor een restitutiepolis, dan heb je zelf de vrijheid te bepalen welke arts, therapeut en/of ziekenhuis je bezoekt. Voor deze vrijheid betaal je meestal wel iets meer als bij de naturapolis. Maar meestal is er bij deze verzekeringsvorm ook sprake van een uitgebreidere dekking. Let er wel op dat ook bij een restitutiepolis kan voorkomen dat niet alle kosten worden vergoed. Zo kan het zijn dat een specifieke behandeling meer kost dan je verzekeraar vergoedt. Eenzelfde situatie kan ontstaan als je een deels gecontracteerde restitutiepolis hebt en je gebruik wil maken van een andere zorgverzekeraar. Het is daarom belangrijk om de betreffende zorgpolis en bijbehorende voorwaarden goed te bekijken.

Wat is een naturapolisverzekering?

Kies je voor een naturapolis, dan zijn je keuzemogelijkheden voor een zorgverlener beperkter. Bij een dergelijke polis hebben zorgverzekeraars afspraken gemaakt met enkele zorgverleners zoals huisartsen, ziekenhuizen en fysiotherapeuten over specifieke behandelingen. Je kunt in principe alleen terecht bij de zorgverleners waar de zorgverzekeraar contracten mee heeft afgesloten. Dit zorgt er wel voor dat verzekeraars in staat zijn verzekeringen tegen een lagere premie aan te bieden.

Het afsluiten van een naturapolis betekent niet dat je de vrijheid in je keuze voor een zorgverzekeraar volledig kwijt bent. Kies je zelf een zorgverlener, dan wordt vanuit een naturapolis vaak tussen de 50 en 80 procent van de kosten vergoed. Bekijk hiervoor de betreffende zorgpolis en bijbehorende voorwaarden.

Wat is een budgetpolisverzekering?

Een variant van de naturapolis is de zogenaamde budgetpolis. Sluit je een budgetpolis af, dan is je keuzemogelijkheid voor zorgverleners nog beperkter. Dit geld ook voor het aantal behandelingen waarvoor overeenkomsten zijn afgesloten.

Andere namen voor een budgetpolis zijn de beperkte of selectieve naturapolis. Waar je bij deze polisvorm een lagere zorgpremie betaalt, loop je het risico dat een groot deel van eventuele zorgkosten voor eigen rekening zijn. Ook kan het zijn dat je soms ver moet reizen voor zorg omdat maar met enkele zorgverleners contracten zijn afgesloten.

Wat is een combinatiepolis?

Er zijn ook verzekeraars die polissen aanbieden die een combinatie zijn tussen een restitutie- en naturapolis. Een deel van de zorgkosten wordt dan vergoed op restitutiebasis wat betekent dat je zelf de vrijheid hebt een zorgverlener te kiezen. Een ander deel is dan op naturabasis waarmee je gebonden bent aan de zorgverleners waarmee de zorgverzekeraar afspraken mee heeft gemaakt. Bij het restitutiedeel is het ook belangrijk om te kijken naar de hoogte van de kosten die worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Zorgtoeslag

Wat is zorgtoeslag?

De zorgtoeslag is een financiële vergoeding van de Belastingdienst waardoor de zorgverzekering voor iedereen betaalbaar blijft. Om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag, moet je minstens 18 jaar oud zijn, een Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning hebben en moet je een Nederlandse zorgverzekering hebben. Tevens is de hoogte van jouw inkomen bepalend bij het ontvangen van een zorgtoeslag; naarmate je een hoger inkomen hebt, zal de hoogte van je zorgtoeslag dalen. De zogenaamde grensinkomens voor 2022 liggen op  31.998 euro voor alleenstaanden (dit is in 2021 30.138 euro) en de toeslagpartners is 40.944 (dit is in 2021 39.979).

Ontvang ik zorgtoeslag wanneer ik in het buitenland woon?

Wanneer je in het buitenland woont, maar in Nederland werkt
of een uitkering of pensioen uit Nederland ontvangt, dan kom je in enkele
gevallen in aanmerking komen voor zorgtoeslag. Je ontvangt zorgtoeslag wanneer:

 • Je woonachtig bent in een land dat hoort bij de EU, de EER of Zwitserland
 • Je woont in een land waarmee Nederland een socialezekerheidsverdrag heeft afgesloten.

Wanneer  je niet in bovengenoemde landen woont, dan kom je alleen in aanmerking voor zorgtoeslag als je verplicht bent verzekerd in Nederland.

Hoe vraag ik zorgtoeslag aan?

Op het moment dat je in aanmerking komt voor zorgtoeslag, ontvangt je in principe automatisch een aanvraagformulier zorgtoeslag. Ook kun je met behulp van jouw DigID zorgtoeslag aanvragen op Toeslagen.nl

Hoe ontvang ik hulp bij het aanvragen van zorgtoeslag?

Wanneer je hulp nodig hebt bij het aanvragen van zorgtoeslag, dan kun je een afspraak maken via de Belastingtelefoon (0800-0543). Vervolgens kunt je bij de balie van jouw belastingkantoor terecht. Meer info over het aanvragen van de zorgverslag vind je op de website van de Belastingdienst.

Studenten en jongeren

Ik ben student, ontvang ik zorgtoeslag?

Wanneer je beschikt over een Nederlandse basisverzekering en jouw inkomen is niet te hoog, dan kom je in aanmerking voor zorgtoeslag. Het maakt daarbij niet uit of je bent meeverzekerd bij je ouders, of dat je zelf je zorgverzekering betaalt. Je moet wel ouder zijn dan 18 jaar en over een Nederlandse nationaliteit beschikken of een Nederlandse verblijfsvergunning hebben.

Ik woon nog thuis, heb ik een zorgverzekering nodig?

Ook wanneer je nog thuis woont, bent u vanaf je 18e verjaardag verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Het maakt dus niet uit of je uitwonend bent of nog bij je ouders woont. Het is wel mogelijk om nog ingeschreven te blijven staan op de polis van je ouders, maar ook voor jou moet er premie worden betaald vanaf de dag dat je 18 wordt. Dit geldt zowel voor de basisverzekering als voor aanvullende verzekeringen.

Kan ik ingeschreven blijven op de polis van mijn ouders?

Het is mogelijk om na je 18e verjaardag ingeschreven te blijven staan op de polis van je ouders. De premie wordt in rekening gebracht bij de persoon op wiens naam de polis staat. Je bent op deze manier voor dezelfde zaken verzekerd als je ouders.

Hebben wij jou kunnen helpen? Help jij ons?

Hebben de antwoorden op de veelgestelde vragen jou geholpen in je zoektocht naar een passende zorgverzekering/ zorgverzekeraar? Dan zouden we het erg waarderen dat je dit kenbaar maakt op onze reviewpagina. Dit geeft ons de mogelijkheid zorgvergelijker.nl meer onder de aandacht te krijgen en je in de toekomst (nog) beter van informatie te voorzien.

Direct vergelijken?

Klik hier

Hebben wij jou kunnen helpen op Zorgvergelijker.nl? Een review wordt zeer gewaardeerd?

Plaats review

 

Meer dan 80.000 bezoekers hebben al gebruik gemaakt van Zorgvergelijker.nl