Eigen risico 2020Waar in 2021 het eigen risico € 385 bedroeg, zal dit volgens het Ministerie van Volksgezondheid en werkgelegenheid in 2022 gelijk blijven.  

Wel zal de basisverzekering op een aantal onderdelen worden aangepast met uitbreidingen van enkele vergoedingen.