Geen enkele consument ontkomt er niet aan. De zorgverzekering in 2019 wordt duurder.  Tijdens prinsjesdag is duidelijk geworden dat de zorgpremie volgend jaar met ruim 10 euro per maand gaat stijgen ten opzichte van dit jaar. Hierbij betaald een gemiddelde consument in 2019 119,33 euro per maand voor de basisverzekering. De zorgverzekeraars bepalen uiteindelijk de definitieve premie voor de zorgverzekering in 2019. 

Zorgverzekering in 2019

In het najaar worden de premies bekend gemaakt van alle verzekeringen die worden aangeboden door de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars bepalen uiteindelijk de definitieve premie voor de zorgverzekering in 2019. Deze kan afwijken van de verwachte stijging vanuit de overheid doordat verzekeraars reserves inzetten. Wel is de verwachting dat verzekeraars er niet aan ontkomen om een stijging door te voeren. De hogere premie heeft te maken met een stijging van medicijnprijzen, gelijkblijvend eigen risico en loonstijgingen van het persoon.

Eigen risico blijft gelijk

Tijdens prinsjesdag werd officieel gecommuniceerd dat dat net als in 2018 zal het eigen risico in 2019 €385 zal bedragen. Maar deze mededeling werd al verwacht omdat het gelijk blijven van het eigen risico is opgenomen in het regeerakkoord.  Het gelijkblijven van het eigen risico is ook een belangrijke factor waardoor zorgverzekeraars genoodzaakt zijn de zorgpremie voor 2019 te verhogen. Medio november zullen alle premies bekend zijn van de verschillende verzekeraars.