In november zijn de definitieve zorgpremies 2018 bekend gemaakt door de zorgverzekeraars.  Na deze bekendmaking heeft de KPMG de ontwikkeling van de premies van de zorgverzekeringen voor 2018 op een rijtje gezet.

Verschillen ten opzichte van 2017

De KPMG constateerde het volgende:

  • De premies zijn over het algemeen gestegen. Ten opzichte van 2017 steeg de maandelijkse premie met ongeveer 2 euro naar 112 euro in 2018;
  • De verschillen tussen de naturapolissen en de restitutiepolissen in 2018 zijn vergelijkbaar met de verschillen in 2017. De premies van naturapolissen zijn lager dan de premies van restitutiepolissen;
  • Drie premies van naturapolissen zijn, met ongeveer EUR 10 per maand, relatief fors gestegen. Dit terwijl 90% van de van de labels de stijging weet te beperken tot maximaal EUR 5 per maand;
  • In tegenstelling tot de meeste polissen, is er één premie van een naturapolis die met ruim 11 euro per maand is gedaald;

Ruimer eigen risico

Voor een verzekerde is het ook mogelijk om voor een vrijwillig eigen risico van maximaal 500 euro te kiezen. Dit in plaats van het verplichte eigen risico van 385 euro. Het ruimere eigen risico levert een korting op voor de gevraagde premie die een verzekerde moet betalen. De kortingen die worden verstrekt, verschillen aanzienlijk per verzekeraar en varieert tussen 12,50 euro en 25 euro op maandbasis. Er is geen sterk verband tussen de korting die een verzekeraar geeft en de uiteindelijke premie.