Waar de zorgpremie voor 2018 licht gaat stijgen, is de verwachting dat de zorgpremie in 2021 gaat stijgen naar 1600 euro op jaarbasis.  Dit is de uitkomst van de doorrekening van het Centraal Planbureau (CPB) van het regeerakkoord van Rutte III.

Stijging zorgpremie

Zorgpremie stijgt 300 euro

Waar een verzekerde in 2018 gemiddeld genomen 1290 euro kwijt is, zal de zorgpremie de komende jaren naar verwachting met ruim 300 euro gaan stijgen. De premiestijging wordt door verschillende verzekeraars nog gedrukt door financiële reserves aan te spreken. Echter zullen de zorgkosten de komende jaren aanzienlijk toenemen en dan zijn de verzekeraars genoodzaakt dit door te rekenen in de zorgpremie.

De bevriezing van het eigen risico heeft dus op korte termijn nog een gunstig effect op de te betalen zorgpremie. Maar een aanzienlijke stijging van de zorgpremie is voor de komende jaren onvermijdelijk en zal voor iedereen voelbaar zijn in de portemonnee.