Met het verstrijken van de deadline voor het bekend maken van de zorgpremies voor 2018, is duidelijk geworden dat de maandpremies bij de meeste zorgverzekeraars licht gaan stijgen.  Nu de zorgpremies bekend zijn, is het mogelijk van zorgverzekeraar te wisselen. Het moment om de zorgpremies en voorwaarden van de verschillende zorgverzekeraars met elkaar te vergelijken om te kijken of een overstap de moeite waard is.

Zorgpremies 2018

Eigen Risico blijft gelijk

In tegenstelling tot de aankondiging van het demissionair kabinet tijdens Prinsjesdag is het eigen risico voor 2018 gelijk gebleven. Net als in 2017 zal het eigen risico voor 2018 385 euro bedragen. Wel gaat de basisverzekering op enkele punten veranderen. Met het gelijk blijven van het eigen risico had het kabinet voorspeld dat dit zou gaan leiden tot een verhoging van de zorgpremies.

Lichte premiestijging

Maar in tegenstelling tot de verwachtingen valt de premiesstijging van de meeste zorgverzekeraars mee. Waar in de miljoenennota voor 2018 rekening werd gehouden met een gemiddelde stijging van de jaarpremie van € 81, maakte DSW in september bekend dat zij hun premie met € 6 per jaar laten dalen. Ook verlagen zij het eigen risico met een symbolisch bedrag van € 10.  Hiermee wil DSW duidelijk maken een voorstander te zijn van een eerlijke verdeling van zorgkosten tussen chronisch zieke en gezonde mensen.

Kijkende naar de vier grootste zorgverzekeraars die ruim 90% van de markt in handen hebben, verhogen Zilveren Kruis, VGZ en CZ hun zorgpremie. Waar de jaarpremie van Zilveren Kruis Achmea in 2017 € 117,45 was, betaald een verzekerde in 2018 € 119,45 per maand (+ € 2,00)  . In 2017 was bij CZ de maandpremie € 112,85 en stijgt deze in 2018 naar € 116,25 (+ € 3,60). Bij VGZ betaalde een verzekerde in 2017 € 112,95 per maand en stijgt de premie in 2018 naar € 116,20 (+ €3.25).

Waar dit jaar sprake van een lichte stijging van zorgpremies bij de meeste zorgverzekeraars, is de verwachting dat de premies in 2019 aanzienlijk zullen gaan stijgen.  Mede door de financiële reserves aan te spreken, hebben de oplopende zorgkosten voor dit jaar nog maar beperkte gevolgen voor de consument.

Overstappen van zorgverzekeraar

Nu de zorgpremies en voorwaarden van de zorgverzekeraars bekend zijn, loont het in veel gevallen de moeite om te kijken en vergelijken of een overstap de moeite waard is. Het is tot uiterlijk 31 januari 2018 mogelijk een nieuwe zorgverzekering te kiezen. Let daarbij wel op dat je de huidige zorgverzekering uiterlijk 31 december 2017 opzegt. Kijk voor aanvullende vragen rondom het overstappen bij de veelgestelde vragen op zorgvergelijker.nl. Daarnaast is het mogelijk zorgverzekeringenzorgverzekeraars en de vergoedingen per verzekeraar te bekijken en te vergelijken.