Traditioneel wordt bij Prinsjesdag duidelijk wat de gevolgen zijn voor de zorgverzekeringen. Vanuit de begroting van 2018 blijkt dat de invulling van de basisverzekering op enkele punten gaat veranderen. Dit wordt duidelijk op de website van de Rijksoverheid. Wat zijn de wijzigingen voor het basispakket van de zorgverzekeringen in 2018?

wijzigingen basispakket zorgverzekeringen 2018

Wijzigingen basispakket zorgverzekeringen 2018

Het verplichte eigen risico zal net als in 2017 €385 bedragen.  Wel zullen de vergoedingen binnen de basisverzekering in 2018 verder worden uitgebreid*. De belangrijkste wijzigingen:

Ziekenvervoer voor kankerpatiënten

Kankerpatiënten die immuuntherapie ontvangen, krijgen het zittende ziekenvervoer van en naar de behandeling vergoed.

Behandelingen voor oefentherapie

Voor patiënten met artrose aan de heup- en kniegewrichten worden de eerste 12 behandelingen oefentherapie vergoed.

Geneeskundige zorg minderjarigen

Verzorging aan minderjarigen die samenhangt met de geneeskundige zorg die het kind nodig heeft, wordt altijd vergoed uit het basispakket. Denk hierbij aan hulp bij het innemen van medicijnen en wassen.

Zorg die minderjarigen ontvangen voor dagelijkse levensverrichtingen, bijvoorbeeld het aankleden en eten, vallen buiten deze vergoedingen. Deze zorg blijft onder de Jeugdwet vallen.

* Specifieke informatie over de voorwaarden en vergoedingen voor bepaalde zorg is te verkrijgen via uw zorgverzekeraar.